Humanitas Onder Dak

waar mensen tellen.

direct naar het hoofdmenu

Klachtenprocedure

Wet klachtrecht

Op grond van de Wet klachtrecht dienen zorgaanbieders (waaronder instellingen van de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang) een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hen of van voor hen werkzame personen jegens een cliënt(e). Deze regeling dient erin te voorzien dat dergelijke klachten van cliënten worden behandeld door een klachtencommissie. De klachtencommissie dient haar werkzaamheden te verrichten volgens een door deze commissie op te stellen reglement. 

Klachtencommissie

Humanitas Onder Dak voert samen met de Vrouwenopvang Overijssel een gezamenlijke klachtencommissie. Het reglement van waaruit deze klachtencommissie haar werkzaamheden verricht ligt op iedere locatie van Humanitas Onder Dak ter inzage en is verankerd in het handboek van de organisatie(s).

Procedure

Overal waar gewerkt wordt gaan er wel eens dingen mis. Meestal lossen deze zaken zich direct en naar tevredenheid van patijen op. Zo hoort het ook. Maar er komen zaken voor waarover mensen ontevreden zijn en/of blijven. Ook deze zaken hoort HOD graag van haar cliënten zodat zij ook hier iets aan kan doen.

Een cliënt kan ten allen tijde een klacht direct bij medewerkers bekend maken. Binnen HOD wordt hiervoor een klachtenformulier gebruikt waarop de medewerker de klacht van de cliënt kan noteren. Dit doet de medewerker samen met de cliënt, zodat hij zeker weet dat de klacht goed wordt verwoord. Vervolgens wordt de klacht meegenomen naar de teamvergadering en daar besproken. Het team beoordeelt de klacht en kijkt of zij tot een afhandeling van de klacht kan komen die de cliënt tevreden stemt. De afhandeling wordt ingevuld op het formulier en uitgevoerd. Het formulier gaat terug naar de cliënt, deze geeft op het formulier aan of hij tevreden is of niet en ondertekent het formulier.

Verloopt de klachtafhandeling op deze wijze niet naar tevredenheid van de cliënt dan kan de cliënt gebruik maken van de klachtenprocedure. Informatie hierover is op de publicatieborden in elke HOD locatie te vinden.

klachtenregeling cliënten 2016