Humanitas Onder Dak

waar mensen tellen.

direct naar het hoofdmenu

Directie

De directie wordt gevoerd door de directeur/bestuurder. Deze is verantwoordelijk voor de totale besturing van de Humanitas Onder Dak Groep. Samen met de locatiemanagers waaronder ook de manager bedrijfsbureau,  vormt hij een managementteam, waarin visie, missie en beleid worden ontwikkeld. De Raad van Toezicht fungeert hierbij als toezichthoudend orgaan. Deze raad wordt gevormd door vijf leden uit verschillende disciplines van de samenleving.

De directeur/bestuurder houdt kantoor in het bedrijfsbureau te Hengelo (OV).

Postadres
Postbus 1100
7550 BC Hengelo

Bezoekadres
Bevrijderslaantje 2
7551 KT Hengelo

Telefoon 088-1198 800
Email info@humod.nl